Växtodling

Marsvinsholm

Vår växtodling bedrivs enligt ett system som kallas conservation agriculture. Vi använder varken harv, kultivator eller plog utan vi sår direkt i stubben. För att bearbeta jorden avvänds istället olika växter (mellangrödor) som bidrar till att luckra upp jorden och skapa en så optimal miljö som möjligt för nästkommande gröda. Tack vare mellangrödor är våra fält alltid bevuxna, detta gynnar maskar och mikroorganismer och minimerar näringsläckage från fälten. Mellangrödorna bidrar också till att minska jorderosioner, något som är viktigt för oss då vi har mycket kuperade fält och varierande jordmån.

Tack vare vårt odlingssystem där vi inte bearbetar jorden har vi minskat vår dieselanvändning med 50 % jämfört med ett traditionellt plöjt system. Utöver detta så bidrar conservation agriculture till att öka mångfalden i åkerlandskapet, ökar kolinlagringen i marken, vilket i sin tur ger en ökad bördighet.

Gödseln från vår kycklingproduktion används i växtföljden. Halmen från fälten används för uppvärmning av bostäder och kycklingstallar.

Vi anlägger varje år blomsterremsor i våra fält för att ge ett habitat för bi, humlor, fjärilar och andra pollinatörer. Pollinatör är viktiga eftersom de hjälper oss att pollinera våra grödor. Blomsterremsorna bidrar även med foder och skydd för exempelvis rapphöns, lärkor, fasaner och annat småvilt såsom harar och rådjur

Marsvinsholmsbonde pionjär för mellangrödor

Kontakta oss

Plats

Marsvinsholms allé 136-14
Ystad, Sweden 27193

Slottsparken

Stängd för besökare

KONTAKT

Tel : + 46 70 621 3054
        + 46 70 592 5176
E-post : info@marsvinsholm.com

Follow Us